Leaders

Summer Academy

ЛЕТЕН КАМПУС ЗА УЧЕНИЦИ
ОТ 11-ТИ И 12-ТИ КЛАС С ИНТЕРЕС
В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

Сезон 4

Leaders’ Academy

8-месечно обучение за студенти 4-ти, 5-ти курс,
специалисти до 30 години
за успешна реализация в строителния сектор