Сезон 4

Leaders’ Academy

6-месечно обучение за студенти 3-ти, 4-ти, 5-ти курс,
специалисти до 30 години
за успешна реализация в строителния сектор

Leaders

Summer Academy

ЛЕТЕН КАМПУС ЗА УЧЕНИЦИ
ОТ 11-ТИ И 12-ТИ КЛАС С ИНТЕРЕС
В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР