Leaders

Summer Academy

ЛЕТЕН КАМПУС ЗА УЧЕНИЦИ
ОТ 10-ТИ, 11-ТИ, 12-ТИ КЛАС И СТУДЕНТИ I-ВИ КУРС
С ИНТЕРЕС В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

Сезон 6

Leaders’ Academy

2 месеца интензивно обучение за студенти 3-ти, 4-ти, 5-ти курс,
специалисти до 30 години
за успешна реализация в строителния сектор