„Аргогруп Екзакт” ООД присъства активно на строителния пазар от 1997 г. и за периода на своето съществуване има завършени успешно около 290 обекта с обща РЗП от 430 000 кв.м. Компанията се стреми да утвърди добри специалисти, които да изградят и закалят своя професионализъм, участвайки активно в реализацията на многобройните, сложни от технологична и логистична гледна точка, обекти.

За обезпечаване качественото и навременно изпълнение на строителните процеси „Аргогруп Екзакт” ООД  разполага със собствена материално-техническа база. Фирмата притежава всички изискуеми лицензи, сертификати и удостоверения, които й дават правото да изпълнява обекти от всички категории на територията на България.

 

Екипът на „Аргогруп Екзакт” ООД се състои от отлично подготвени специалисти в областта на строителството, мениджмънта, финансите и маркетинга. Техният опит, новаторски идеи и стремеж към лично професионално усъвършенстване изграждат потенциала на компанията и  допринасят за конкурентоспособността на фирмата в новите темпове на развитие.

     „Аргогруп Екзакт” ООД  предлага предпоставки за коректни, колегиални и позитивни взаимоотношения. Очакванията ни са работата, при открита, ясна комуникация и екипност, да доведе до висока мотивираност на всеки един работещ в компанията.

 

Основна идея във фирмата е привличането на млади специалисти, на които да предадем своя опит и знания и които да насърчим да развият своя потенциал, не само в професионалното си развитие, но и в личностното им изграждане като отличаващи се характери.

 

Линк към сайта