• „b Консулт “ ООД (ВС) предлага услуги за конструктивно проектиране на архитекти, предприемачи и собственици на сгради, общини и държавни агенции. Нашата дейност обхваща широк спектър от проекти, включващи центрове за развлечение, административни сгради, жилищни и индустриални сгради, а също така и много реконструкции и допълнения към вече съществуващи сгради.
  • Някои от нашите проекти имат необичайни структурни изисквания, докато други са пригодени към сравнително стандартни структурни системи. При всички ние сме полагали усилия внимателно да координираме нашата работа с другите отрасли, за да гарантираме включването на всички изисквания на клиентите ни и да създадем конструкции, които са икономични и се съчетават по подходящ начин с всички компоненти на сградата. Спазвайки това ние сме създали конструкции, които са безопасни, опростени, подредени и изпълнени точно и навреме.
  • Ние сме горди, че можем да предоставим персонални услуги на всеки от нашите клиенти, като работим заедно с тях, за да създадем решения, които са опростени, елегантни и в рамките на бюджетните ограничения. Нашата постоянна цел е да предоставяме структурни решения, които съчетават в себе си икономичността, естетиката и творческото начало,  базирани на нашия уникален опит.

 

  • Ние предлагаме напълно компютъризирани проектантски услуги на нашите клиенти за многоетажни сгради, пазар на дребно, бизнес центрове, хипермаркети и фабрики, подпомагани от софтуер и ръководени от квалифициран персонал. Ние разработваме адаптиращ дизайн за стандартните чертежи на нашите клиенти, за да постигнем съответствие с Българските и Европейските изисквания. Услугите на  b Consult   подпомагат собствениците в постигането на максимална стойност на проекта и изпълнението му, като в същото време намаляват финансовите разходи посредством систематичнo прилагане на фирмения know how във всички фази на проектирането.

 

 

e-mail : office@betaconst.com

„Бета Консулт“ ООД

Основана през 1990 г.

Основна дейност: Строително проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения.

Централен офис:

Гр. София,1000

ул. „Георги С. Раковски“ No85, ет. 3

Факс:     + 359 2 983 27 92

Управител: Георги Михайлов Колчаков

Тел: 02 983 66 63/ 0878 96 22 77

 

 

 

Мото:   Ние даваме пътя,

по който концепциите и идеите на архитекта

намират своето материално изражение.

 

Линк към сайта