Фирма “БОКАЛ” е специалист в цялостното изграждане на жилищни, административни и промишлени сгради, отличаващи се със съвременна архитектура, функционалност и качествено изпълнение.

Компанията е създадена през 1991 г, като поставя начало на своята активна строително-инвестиционна дейност през 1999 г.

Характерни за работата на „БОКАЛ“ са високото ниво на компетентност и отговорност, както и безкомпромисното качество на изпълнение, основаващи се на изпитани строителни решения и дългогодишен опит.

За постигането на поставените цели компанията разчита на своите утвърдени специалисти, които с неизчерпаем ентусиазъм решават всяка строителна задача. Компанията разполага със собствени трудови ресурси за почти всички строителни работи, като за специализирани дейности се обръща към доказани подизпълнители. Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива.

За обезпечаване качественото и навременно изпълнение на строителните процеси фирма „БОКАЛ“ разполага със собствена материално-техническа база.

Ресурсната осигуреност на фирмата с оглед на служители, собствени мощности и широката мрежа от коректни партньори, позволява организацията и изпълнението на мащабни строителни проекти.

За годините на своята активна строително-инвестиционна дейност фирма „БОКАЛ успява да финансира и реализира редица собствени и външни проекти, изграждайки име на коректен партньор и гарант за качествено и луксозно строителство.

Днес компанията продължава своето развитие с неизменен устрем към реализация на смели строителни идеи, изискващи перфектни строителни решения.

Линк към сайта