Акционерно дружество „Водстрой 98“ АД е една от водещите строителни фирми в страната. Основана е през 1998г. в гр. Сливен, като правоприемник на Държавното предприятие „Водно строителство“, предприятие с над 50 годишна история.

„Водстрой 98“ АД разширява и обновява непрекъснато обхвата си на дейност, създава нови работни места, подпомага развитето на икономиката в регионите, с които работи.

Комапнията има успешно завършени и въведени в експлоатация множество обекти от сферата на: ВиК инфраструктури, благоустройство и инфраструктура, транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, реконструкции, ремонти и поддържане на паметници на културата, опазване на околната среда.„Водстрой 98“ АД се занимава с проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти, също така развива и производствена дейност – производство на строителни материали, инертни материали, добавъчни материали;

Работната среда – приветлив екип от опитни и енергични специалисти, обединени от стремежа на компанията за успешно развитите в строителния бранш. Всеки работен ден е изпълнен с разнообразие и динамика, а екипът ни работи като едно цяло, което се справя с всекидневните трудности и предизвикателства.

Линк към сайта