На 1.04.1965 г. с Указ на Министерския съвет към ДСО „Промишлено строителство” се създава Управление „Монтаж Строителни Конструкции” (МСК) като специализирано строително звено за производство и монтаж на стоманени и сглобяеми стоманобетонни конструкции и извършване на пилотно фундиране. То разполага със собствена механизация, специализиран автотранспорт, кулокранове, строителна лаборатория и професионален учебен център. Под ръководството на инж. Кирил Костадинов, МСК изгражда напълно самостоятелно първите си обекти в областта на металургията – Медодобивен комбинат в Пирдоп, химическата индустрия – Завод за автомобилни гуми „Вида” и енергетиката –ТЕЦ „Марица Изток 2“.

През следващите години, МСК се утвърждава като водещо предприятие в строителния сектор, разполагащо с опитен инженерно-технически персонал и висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение. Управлението има множество поделения в цялата страна като персоналът му наброява повече от 2,000 човека.

През 70-те и 80-те години, ръководеното от инж. Асен Градинаров дружество, участва в изграждането на емблематичните за България в този период Аспарухов мост, Зала 1 на НДК, АЕЦ Козлодуй, Завод за тежко машиностроене Радомир, КЦМ Пловдив, Агрополихим Девня и много други.
Под ръководството на инж. Цветан Сълев, МСК продължава да налага високи стандарти в строителната индустрия, изпълнявайки редица на брой промишлени, инфраструктурни, енергийни и търговско – логистични обекти. Изгражда редица от магазините на новите търговски вериги в страната – Технополис, Билла, Метро, както и обекти в Германия, Русия и Хърватия. В сегашни дни, Дружеството има капацитет да предложи на своите клиенти услуги от целия строителен спектър, включително проучване, проектиране, изваждане на строителни разрешения, изграждане до ключ, въвеждане в експлоатация и последваща поддръжка.

В своята история, МСК е участвало в изграждането на над 1,000 големи обекта. Настоящият екип, ръководен от инж. Евгени Борисов, е силно мотивиран да продължи традициите и развитието на МСК като марка символ на качество и професионализъм в строителния сектор в страната и чужбина. Доказателство за качествата на марката МСК е спечелването на най-престижната награда “Сграда на годината 2018” в строителството в България за изпълнението на “Индустриален Парк София Изток” в категория “Логистични и спедиторски комплекси”.

Линк към сайта