„Технопанел” ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

Tрислойните панели, тип сандвич, са съставени от изолационна сърцевина от пенополиуретан (PUR), минерална вата (МW) или пенополиизоцианурат (PIR) и завършващи слоеве (вътрешен и външен) от поцинкована ламарина, защитена с полиестерно цветно покритие.

Заводът е разположен върху терен от 65 хил. м2 на територията на село Яна, в близост до София. Проектът стартира през месец юли 2007г. и днес новопостроеният завод разполага с най-модерното оборудване за непрекъснато производство на сандвич панели. Производствената линия е проектирана и произведена според последните достижения на технологията непрекъснат цикъл на производство отводеща италианска компания. Тази технология се характеризира с много голям производствен капацитет, непрекъснатост на процесите и напълно автоматизирано управление.

Сандвич панелите TTOP-покривни панели и TFACE-стенни панели са изработени от висококачествени материали, които им осигуряват отлични физико-механични свойства, поради което имат широк спектър на приложение. Въпреки ниското си собствено тегло, те притежават значителни якостни свойства, много по-добри от тези на компонентите си по отделно, което води до спестяване на носещата конструкция от 2 до 4 пъти. Монтират се бързо и лесно, а плътността на връзките междуотделните панели гарантира водонепроницаемост и топлоизолационна надеждност. Панелите TTOP и TFACE се използват за фасади и покриви на индустриални и офис сгради, производствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, търговски центрове, гаражи, бензиностанции и т.н. Подходящи са за изграждането на почти всякакви нежилищни обекти, които изискват добра изолация, бърз монтаж и естетичен вид на сградата. Благодарение на техните метални повърхности, сандвич панелите са абсолютно водонепроницаеми. Изключителните топлоизолационни качества се дължат на физичните свойства на полиуретановата твърда пяна (PUR), която притежава най-ниските топлопроводни свойства от всички обичайно използвани изолационни материали. От своя страна, минералната вата е негорим материал и притежава отлични звукоизолационни качества.

Полиизоциануратната твърда пяна (PIR) съчетава предимствата и на полиуретана, и на минералната вата. Тя се характеризира със също толкова добри топлоизолационни свойства като полиуретановата пяна, но е със силно подобрени показатели на огнеустойчивост. Панелите TTOP и TFACE са ефективни и от гледна точка на спестената енергия за поддържане на определен микроклимат в помещенията и минимални разходи за поддръжка през дългия експлоатационен период. Добрите им топлоизолационни качества се дължат както на отличните показатели на изолационната сърцевина, така и на плътната и прецизна връзка между панелите. Освен на висококачествени сандвич панели, предлагани в широк набор от видове и размери и добри ценови предложения, клиентите на „Технопанел” могат да разчитат и на професионална консултация и подкрепа при решаване на различни казуси в лицето на добре обучените търговски представители и инженерният екип, който разработва чертежи по всички детайли на сградата, изготвя монтажни планове и съобразени с тях графици на доставка, изчислява количеството и стойността на всички необходими панели и окомплектовки на проекта в частта ограждане. Благодарение на строително-монтажните фирми партньори, Технопанел може да предложи и професионално съдействие при изграждането на обекти с панели, както и всички необходими окомплектовки за завършването им.

Клиентите на „Технопанел” могат да разчитат на експертно съдействие по време на всички етапи от изграждането на един обект със сандвич панели след монтажа на конструкцията му.

Панелите ТЕХНОПАНЕЛ са сертифицирани за огнеустойчивост, реакция на огън, якост,топлоизолационни качеств, звукоизолационни качества, здравна оценка за приложимост. Доказаните качества подлежат на постоянен качествен контрол. Технопанел покива стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008. Това означава, че всички процеси от изходните суровини до производството и доставката се извършват в съгласие със сертифицирана система за управление на качеството.

Линк към сайта