Със създаването на Монолит 3 ООД през 1990г., се поставят основите на мащабната и всеобхватна строителна дейност на ХСС Груп днес. Големият потенциал на компанията като материални ресурси и кадри се разкрива, чрез развитието на новите дейности в търсене на иновативни решения и новаторство, което довежда до поетапното прибавяне на останалите звена затварящи цикъла и съставящи производствената мощ на обединението. Монолит 3 ООД е реализирала множество обекти в областта на жилищното, общественото и промишленото строителство, хотелски и курортни комплекси, ключови инфраструктурни обекти.

Ставайки част от семейството на обединението през 2002г., ХСС ЕООД се е наложила, като един от лидерите на пазара с професионализъм, нестандартни решения и иновативен подход. Следвайки европейските стандарти компанията предлага на клиентите краен продукт с високо качество при максимално кратки срокове. ХСС ЕООД притежава необходимата механизация и модерен автопарк, както и огромен екип от професионалисти за изпълнението на всички строителни дейности.

Основана през 2007г. Акционерно Дружество Монолит София е най-младата компания на ХСС Груп, но и една от най-бързо развиващата се и високо конкуренна в своя бранш. Към днешна дата Монолит София АД е доказан авторитет на българския пазар в областта на промишленото, общественото и пътно строителство.

Компанията разполага със строителна система „Конформ“ – Предплочи и Предстени. Системата е привлекателна за строителство с възможността да се реализират сгради със свободна архитектурна планировка, индивидуален облик и високо качество на строителния продукт.

През последните няколко години Монолит София АД значително разшири обхвата на изпълняваните обекти. Компанията се наложи като главен изпълнител на едни от най-големите проекти, а именно Изграждане на Метростанция III – 14 от Трети Метродиаметър. Монолит София АД успешно ръководи един от най-значимите инфрастуктурни проекти на столицата ни.

“Генерал Ганецки” АД е завод за производство на сглобяеми стоманобетонни конструкции и изделия, който се развива успешно на българския пазар вече повече от 40 години. Мощностите на завода дават възможност на ХСС Груп да предоставя на своите клиенти конвенционални и нестандартни инженерни решения за техните проекти и осъществяването им.

ЗАВОД ЗА УНИКАЛНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ – КРЕМИКОВЦИ

се намира в София. През годините на съществуването си ЗУМК Кремиковци е произвело повече от 300 000 тона метални конструкции. Технологията за производство и оборудването на предприятието дават възможност за производство на метални конструкции и съоръжения в съответствие с всички норми и стандарти.

 

Линк към сайта