Фирма „Юроком 2000” ООД е търговска компания, позиционирана в строителния сектор.

В годините се утвърдават като комплексен доставчик на сградни системи за водопровод, канализация, отопление и геосинтетични материали.

Последните 15 години, освен материалите за вътрешно сградно строителство, те доставят на клиентите си и пълна гама продукти и системи за изпълнение на инфраструктурни проекти – пътна и железопътна инфраструктура, депа за опасни и неопасни отпадъци, укрепвания на водни корита, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на градове и села, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, промишлени инсталации и стратегически обекти от национално значение.

Екипът им е изграден в годините с последователност, доверие и вяра в личните качества и потенциала на всеки един от него.

Линк към сайта