Cobuilder International е част от семейството на международна компания, базирана в Осло, с дъщерни дружества и партньори в България, Великобритания, Франция, Италия, Финландия, Австрия и Германия. Компанията разработва иновативни софтуерни продукти за строителната индустрия. През 2013 г. Cobuilder основава своето първо дъщерно дружество именно в София. С начален екип от двама служители, дейността в България тогава е обвързана предимно с въвеждането на данни в информационни системи, обслужващи норвежкия пазар. През 2017 г. служителите са вече над 80 и компанията печели наградата на БАА и БАСКОМ за „ИТ продукт на годината“. Наградата е присъдена за първия софтуерен продукт, който е изцяло измислен и разработен в България. Екипът в момента е от 100 души и отговаря за всички ключови за компанията дейности. Продуктовата платформа на Cobuilder има за цел да улесни дигиталната трансформация в строителството чрез дигитализация на продуктови данни, което да подпомогне навлизането на Индустрия 4.0, интернет на нещата и дигитални двойници в сектора. Решенията на компанията са ориентирани към всички участници във веригата на стойността в строителството на сгради и съоръжения – от производството на строителните продукти, до построяването, въвеждането в експлоатация и поддръжката на завършения проект.

Средната възраст в Cobuilder е 30 години.

Според служителите в компанията най-силно определящият фактор за тяхната продуктивност и желанието да са част от семейството на Cobuilder, е балансът между работа и личен живот.

В компанията е утвърдена практика служителите да организират различни социални и доброволчески активности. Рок банда, баскетболен и футболен отбор, йога клуб, фолклорен състав, клуб на книгата и team beering са част от инициативите, които са се превърнали в традиция за Cobuilder. Компанията подкрепя и множество социално-отговорни дейности, предложени и осъществени изцяло от нейни служители.

През 2018 г. 40 % от новоназначените са препоръчани от служители на компанията.

Сайт на комапанията