Фирма Кордеел – България ЕАД е част от групата Кордеел, с централа в Темсе, Белгия. Кордеел е семейна компания, основана през 1934 г. от Гислен Кордеел.

Българската компания е създадена през 1999 г. и от тогава до сега постоянно се развива и разраства. В компанията работят 70 висококвалифицирани специалисти и около 100 строителни работници.

Кордеел – България е компания главен изпълнител и предлага на своите клиенти ефективни решения и качествени услуги: дефиниране на проект, съвместно с клиента, анализ, предпроектно проучване, проектиране, строителство до ключ и предаване на напълно фунционираща сграда. Компанията съдейства на своите клиенти и при административни процедури, свързани със строителството, по издавне на документи, изисквани съгласно българското законодателство.

Кордеел – България ЕАД успешно изпълнява концепцията „Проектиране и строителствo” (Design & Build). Този подход  представлява e предизвикателство и изисква задълбочено познаване на строителната материя, съчетано с мислене в перспектива и вникване и разбиране на специфичните нужди на клиента. Всичко това следва да се случва с предвиждане и калкулиране на евентуалните разходи и предлагане на клиента на концепция и изпълнение на готов продукт, при това с етикет с цена към момента на договарянето.

Постоянното развитие, обучение и запознаване с новостите в бранша е от съществено значение за успешното реализиране на проектите и удовлетворението на клиентите на Кордеел.

Кордеел – България ЕАД изгражда на индустриални, логистични, търговски и бизнес сгради.

Представяне на бъдещата работна среда:

  • Мястото:

През 2015 г. фирма Кордеел – България завърши изграждането на новата си административна сграда и складово и производствено хале в гр. София на ул. Челопешко шосе 36. Административната сграда е на три етажа и е изпълнена с високо качество и индивидуален стил. Помещенията са просторни и екипите на различните отдели са разположени в “open space” среда. Прилагам снимки.

Работата в строителна компания включва и значително време на строителната площадка.

 

  • Екипът:

Екипът на Кордеел се състои от специалисти с отлична подготовка в своята област, обединени от интересните проекти и възможностите за професионално и кариерно развитие в компанията.

В компанията има три основни отдела: Офериране и проектиране, Изпълнение и Финансово-административен.

Линк към сайта