Създадена през 2012 г. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД /HTI  Bulgaria Ltd./ е част от групата GC-HTI, която е лидер на немския пазар при продажба на разнообразни материали, предназначени за инфраструктурни и индустриални дейности в промишленото и сградното строителство. Ние предлагаме на клиентите си голям асортимент от качествени продукти, комплексни решения и специализирана техническа подкрепа от квалифицирани специалисти в сферата на инфраструктурното строителство и индустрията.

Като централизиран партньор на най-големите фирми производители в сектора, HTI България разпространява пълна гама специализирани продукти: тръби, промишлена арматура, фитинги и аксесоари за водоснабдяване и газификация, канализационни и дренажни системи, съоръжения за подготовка и пречистване на водата, решения за пътна инфраструктура, геосинтетика в екологията, материали за поддръжка на комунални услуги. Нашето основно конкурентно предимство са над 60 складово логистични локации в Германия с над 20 000 физически налични материали на склад и  над 90 000 одобрени артикула в номенклатурата ни. За нас качеството на влаганите материали в строителството е най-важният критерий, както при подготовката на проекта, така и при изпълнението. Това ни гарантира устойчиво решение, дълготрайност, безопасност и добър имидж сред нашите партньори и обществеността.

Кратко представяне на работната среда:

Динамична; Агресивна, интелигентна и гъвкава конкурентна външна среда; Конкурентен, сплотен, подкрепящ, но изискваща вътрешен колектив! Силни изисквания и очаквания обвързани с резултати и постижения!

Линк към сайта