Human Capital Store

Водейки се от сентенцията, че „Доволният клиент се хвали на трима, а недоволният се оплаква на тридесет“, ние от „Human Capital Store“ се стремим да следваме интересите, ценностите и целите на своите клиенти. Ние акцентираме върху взаимоотношенията между клиент и консултант, като ясно дефинираме специфичните цели, задачи, ресурси, фиксирано начало и край на всеки проект. При нас Вие получавате възможността сами да изберете инструментариума, който се вписва най-добре във Вашата концепция за управление и развитие на човешкия капитал. Качеството на предлаганите от нас услуги е съвкупност от четири компонента: ОПИТ; СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРКИ; ПЕРСОНАЛНА УСЛУГА; ЕТИКА.

 

Линк към сайта