През 1948 година в градчето Рехау в провинция Бавария в Германия Хелмут Вагнер създава своята малка фабрика за производство на полимерни продукти с трима работници и една машина. Следва последователно бурно развитие на технологиите и разрастване на предприятието. Голяма част от продуктите навлизат в серийните производства на световните автомобилни лидери и самолетната индустрия. След повече от 70 години и множество иновации и патенти, REHAU се превърна в интернационална водеща премиум марка за полимерни решения в областите строителство, автомобилостроене и индустрия. Постоянният растеж се генерира само със собствени сили, като компетенцията и иновационната мощ позволяват разработването и развитието на нови повърхности, системи и материали. Абсолютния професионализъм и нашата страст за развитието на нови и вдъхновяващи възможности за приложение на полимерните материали са в основата на нашия световен успех.

Днес, в повече от 170 места по света, в 54 държави 20 000 служителя допринасят за развитието и успеха на компанията. На пет континента REHAU разширява постоянно своята мрежа от контакти, за да може се превърне в надежден партньор на място при своите клиенти. И в бъдеще нашата еднофамилна компания ще остане независима и самостоятелна, ориентирана към дългосрочни цели, вместо към краткосрочни печалби. Нашите активности са насочени днес към бъдещите теми енергийна ефективност, устойчиво развитие, възобновяеми енергии, управление на водите, мобилност и Future Living.

Хората са движещата сила на компанията. Фирмената култура и философия дават поле за изява на всяка индивидуалност. Сигурни сме, че атрактивността на работодателя се изразява в многообразните възможности за развитие. Нашата компания дава шанс за професионално и лично разширяване на компетенцията и място за креативност и иновации – и то от самото начало. Индивидуалните планове за въвеждане в работата позволяват бърза ориентация за нашите процеси, продукти, персонална политика и фирмена култура. Пъстрата палитра от опции за допълнителна квалификация гарантират създаването на експерти, познаването на световните тенденции и откриването на нови шансове за компанията. Широкото ни представяне на пет континента дава възможност за обмяна на опит и работа в международни екипи и е предпоставка за кариерно развитие на различни дестинации.

Запазването и развитието на индивидуалността са основния ни приоритет. Всеки служител получава свое пространство, възможност за развитие и гъвкаво управление на времето. Атрактивното заплащане според представянето позволява изграждането на кариера и подсигуряване на висок стандарт на живот и сигурност за бъдещето. Като част от фамилната ни компания всеки може да разчита на своята обезпеченост, да се съсредоточи върху интересите си и да развива способностите си.

 

Линк към сайта