За нас

За 20 години от своето създаване Телелинк се е доказала като лидер в реализирането на някои от емблематичните за България и региона инфраструктурни проекти.

 

Телелинк Инфра Сървисис (ТИС) се създава в края на 2017 г., когато бизнесът на Телелинк в България се обособява в четири самостоятелни дружества с цел всяка от тях да развива своята специфична дейност. ТИС работи в две основни направления:

  • Изграждане и поддръжка на телекомуникационна инфраструктурата – безжични мрежи и прилежащите им инфраструктури за мобилни оператори; и оптични мрежи и прилежащите им инфраструктури в телеком и публичния сектор.
  • Проектиране, доставка и интеграция на системи за сигурност и управление в частния сектор: високотехнологични сгради (офиси, търговски центрове, болници, хотели), и в публичния сектор: проектиране и изграждане на дейта центрове; решения за защита на критична инфраструктура (пристанища, летища и държавни граници) и изграждане на системи за превенция от горски пожари и наводнения.

Седалището на компанията е в София. Има представителни дружества във Великобритания, Германия, Северна Македония и Албания. Екипът ни се състои от 300 души.

Нашите предимства:

  • Интегрираме най-модерните технологии. Партнираме си с лидерите на пазара и гарантираме, че нашите клиенти ще получат най-доброто от най-съвременните технологии.
  • Разработваме индивидуални решения и услуги. Интегрираме комплексни инженерни решения според специфичните нужди на проекта.
  • Разполагаме с вътрешен ресурс от сертифицирани и опитни ръководители на проекти, проектанти, системни инженери, сайт мениджъри и инсталатори. Обучаваме нашите експерти на най-новите технологии, за да изпълняваме системи, непознати за нашия пазар.

Присъединете се към нашия екип, защото:

  • Разрешаваме уникални проблеми

Разрешаваме някои от най-трудните инженерни предизвикателства в индустрията, телекомуникациите и публичния сектор в България и Европа.

Работейки с нашия екип по референтни инфраструктурни проекти, ще имате възможност да допринесете за общността и да бъдете част от промяната за по-добър и по-безопасен живот.

  • Учим се от най-добрите

ТИС е място за знания. Ние насърчаваме личностното и професионалното развитие  на хората, за да постигат най-доброто от себе си и тяхната квалификация да отговаря на най-новите очаквания и изисквания в областите, в които работим. Голяма част от нашите мениджъри започнаха и развиха своята кариера в компанията. При нас можете да придобиете нови умения и опит, както посредством работата си с нашите опитни професионалисти, така и  чрез организираните от нас програми за обучения и сертифициране.

  • Подкрепяме се

Корпоративната ни култура е базирана на припознати от нас ценности, за да могат екипите ни да работят възможно най-пълноценно и да се чувстват комфортно в създадената от нас работна среда.

Вярваме, че нашите ценности насърчават най-добрата динамика на работа в екипите и имат осезаемо въздействие върху ежедневната им работа.

 

Линк към сайта