ИЗГРАЖДАМЕ УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО

„ТИТАН Златна Панега“ е част от „Групата ТИТАН”  – световен лидер с над 118-годишен опит в производството и дистрибуцията на цимент, бетон, инертни материали, пепелина и други строителни материали. Нашите продукти са в основата на безопасни, дълготрайни и надеждни жилища и инфраструктура. Те се използват в знакови проекти за магистрали, мостове, търговски сгради и др. Цимент от циментовия завод в с. Златна Панега е бил използван за строителството на Централните Софийски Хали, Пристанище Варна, катедрален храм „Св. Александър Невски“ и други архитектурни забележителности с национално значение, които датират от началото на 20 век. Повече от 100 години създаваме стойност, като съдействаме за подобряване стандарта на живот и бизнес средата.

Нашата визия е да бъдем един от най-отговорните в икономически, екологичен и социален аспект производители на строителни материали за устойчиви градове и надеждна инфраструктура.

Нашата мисия е да отговорим на нуждите на обществото от строителство на жилища и бизнес сгради и инфраструктура, като превърнем суровините в продукти и предоставим допълнителни услуги, да осигурим здравословна, безопасна и мотивираща работна среда за нашите служители, партньори, доставчици и техните семейства.

Ценим и насърчаваме почтеността, непрекъснатото усъвършенстване, професионализмът и познанията (ноу-хау), стойността за клиента, постигането на резултати и корпоративната социална отговорност.

Като част от ангажимента си за устойчиво развитие, работим по проекти, които подпомагат и развиват образованието в региона ни, информираността и ангажираността за опазването на околната среда. Разработваме и прилагаме планове за опазване на биоразнообразието и рекултивираме нашите кариери със съвременни методи, за да съхраним местната флора и фауна. Чрез използването на алтернативни горива намаляваме последствията от дейността си върху околната среда. Подкрепяме устойчивото развитие на местната общност чрез създаването на заетост в регионите на производството ни и сътрудничеството по значими теми. От 2004 г. компанията е инвестирала близо 140 милиона евро в производство, опазване на околната среда, създаване на работни места и корпоративна социална отговорност, както и още 1.3 милиона евро в устойчивото развитие на местните общности.

Основен приоритет е спазването на най-високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки факта, че работим в тежката индустрия, сме горди, че над една четвърт от служителите ни са жени. В компанията работят квалифицирани и мотивирани професионалисти. Ценим старанието и качествено свършената работа и подкрепяме желанието за професионално и личностно развитие. С всеки човек изграждаме дългосрочни взаимоотношения, основани на доверие и уважение, а за много от нашите служители ние сме единствен работодател по време на целия професионален път. Насърчаваме колегите си непрестанно да изразяват себе си. Растем заедно. И заедно изграждаме устойчиво бъдеще.

Линк към сайта