ИЗГРАЖДАМЕ БЪДЕЩЕТО СИ ЗАЕДНО!

„ТИТАН Златна Панега“ е част от „Групата ТИТАН” – световен лидер с над 118-годишен опит в производството и дистрибуцията на цимент, бетон, инертни материали, пепелина и други строителни материали. Нашите продукти са в основата на безопасни, дълготрайни и надеждни жилища и инфраструктура. Те се използват в знакови проекти за магистрали, мостове, търговски сгради и др. Цимент от завода в с. Златна Панега е бил използван за строителството на Централните Софийски Хали, Пристанище Варна, катедрален храм „Св. Александър Невски“ и други архитектурни забележителности с национално значение, които датират от началото на 20 век. Повече от 100 години създаваме стойност, като съдействаме за подобряване стандарта на живот и бизнес средата.

Ние знаем колко важен е стажът като начало на професионалната кариера. Затова поддържаме постоянна комуникация с различни образователни институции и допринасяме за изграждането на връзката между бизнеса и образованието. Ежегодните стажове, които организираме, са част от нашия ангажимент към младежките инициативи.

Основен приоритет за нас е спазването на най-високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки факта, че работим в тежката индустрия, сме горди, че над една четвърт от служителите ни са жени. В компанията работят квалифицирани и мотивирани професионалисти. Ценим старанието и качествено свършената работа и подкрепяме желанието за професионално и личностно развитие.

С всеки човек изграждаме дългосрочни взаимоотношения, основани на доверие и уважение. За много от нашите служители ние сме единствен работодател по време на целия професионален път. Насърчаваме колегите си непрестанно да изразяват себе си. Растем заедно. И заедно изграждаме бъдеще си.

Нашата визия е да продължим да се развиваме като един от най-отговорните производители на строителни материали в икономически, екологичен и социален аспект.

Нашата мисия е да отговорим на нуждите на обществото от строителство на жилища и бизнес сгради и инфраструктура, като превръщаме суровините в продукти и предоставяме допълнителни услуги, да осигуряваме здравословна, безопасна и мотивираща работна среда за нашите служители, партньори, доставчици и техните семейства. Като част от ангажимента си за устойчиво развитие, работим по проекти, които подпомагат и развиват образованието в региона ни. Работим върху информираността и ангажираността към опазването на околната среда. Разработваме и прилагаме планове за опазване на биоразнообразието и рекултивираме нашите кариери със съвременни методи, за да съхраним местната флора и фауна. Намаляваме последствията от дейността си върху околната среда чрез използването на алтернативни горива.

Подкрепяме устойчивото развитие на местната общност чрез създаването на заетост в регионите на производството ни и сътрудничеството по значими теми. От 2004 г. компанията е инвестирала близо 140 милиона евро в производство, опазване на околната среда, създаване на работни места и корпоративна социална отговорност, както и още 1.3 милиона евро в устойчивото развитие на местните общности.

Линк към сайта