ВИ ДЖИ ЕФ ООД е фирма с 25 годишен опит на едни от знаковите за България строителни обекти в инфраструктурното и високото строителство. Благодарение на този опит, компанията е изградила екип от специалисти и е създава собствено ноу-хау въвеждайки модерни строителни решения за инфраструктурни и ландшафтни проекти, хидроизолационни и покривни системи, соларни системи и др.

Линк към сайта