Декан проф. Рангелова – за Академия Лидерите

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова – декан на строителния факултет в УАСГ, сподели в интервю мнението си за Академия Лидерите. Смятате ли, че Академия Лидерите ще бъде от полза за студентите? Структурата на университета и установеният начин на преподаване подготвят студентите като добри специалисти, но Академията предлага една по-тясна връзка между бизнеса и университета чрез…