Мотивацията – ключ към крайния успех: инж.Нина Вълчева и инж.Петър Петров от HTI България  

27През последната седмица на март лектори на Академия Лидерите бяха HTI България. Административният директор инж.Нина Вълчева и търговския директор в направления Индустрия, Екология и Инфраструктура инж.Петър Петров представиха темата за мотивацията като ключ към крайния успех. Лекторите се опитаха да привлекат вниманието на слушателите чрез по-интерактивна форма на презентация и диалог с тях. Двамата изказаха…