ФИБРАН говорят за фирмена култура и комуникация

На 7-ми юни „ФИБРАН“ представиха модула „Фирмена култура и комуникация“. Зам. изпълнителният  директор Борис Радулов и мениджърът продажби  Хараламби Калев говориха за общуването в работна среда като важна част от ежедневието на фирмата и нейните служители. То изисква определени познания в професионалния етикет, както и гъвкав и уместен подход при всяка ситуация. Лекцията премина през…