Неосъществените очаквания и как да се предпазим от разочарования

До какво водят неосъществените очаквания? Не водят до нищо хубаво. Състоянията са различни в зависимост от това колко силно искате тази работа или колко се нуждаете от нея. Други фактори, които допринасят за това как и по какъв начин ще интерпретирате очакванията, са вашите личностни характеристики, емоционална интелигентност и едно от най-важните – локус на…

А СЕГА НАКЪДЕ? Втора част.

Ролята на висшето образование – Не надценявайте вашата диплома, още повече, когато я имате само на хартия. Университетът ви е дал среда, формирал е начин на мислене и е валидирал вашите теоретични познания. Нищо повече! Имайте реалистични очаквания относно това, което знаете и можете и допускайте, че не всичко на теория е така и на…