Впечатли ме, ако можеш… ІІ-ра част.

По време на срещата: Щом те поканят в стаята, то попитай къде е твоето място. Допускам, че ще има няколко стола, а ако не те насочат към някой определен, то се пошегувай с това къде е „горещия стол“ – всички обичат хора с чувство за хумор. Здрависай се и се запознай с всички – може…

Впечатли ме, ако можеш… І-ва част.

Да впечатлиш някого по време на интервю, участие в конкурс или друг проект не е непосилно, със сигурност е предимство, но има дузина наглед елементарни неща, които почти никой не спазва в тяхната цялостност. Няма нещо „по-важно“ или по-малко важно в този процес, нещо което да пропуснете или да си помислите, че именно на вас…