На какво не ни учат в университета?

„Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота“ – Сергей Скотников Висшето образование ни дава изключително добра теоретична подготовка. Но какво се случва, след като завършиш? Подготвен ли си за реалната работна среда? Уменията, нужни, за да успееш да се реализираш, са изключително много и се простират далеч след студентската…