Име и фамилия:E-mail:Телефон:Година на раждане:Университет и специалност/и?:Курс / Дипломиран / Прекъснал:От къде разбрахте за Академия Лидерите?Какви са твоите лични постижения? С какво се гордееш?Какво е твоето желано развитие в строителния сектор?Какво очакваш да получиш от Академия Лидерите?Всяка компания от Академия Лидерите ще води презентация на определена тема и ще задава казус през първата седмица, от нейното гостуване, а през втората екипите ще представят своите решения. Част от компаниите организират посещения на обекти, заводи и допълнителни активности за печелившите отбори. Колко време в този двуседмичен период според теб ще е необходимо да отделяш?Защо реши да участваш в Академия Лидерите?CV (моля прикачете файл във формат .pdf наименован Име_Фамилия_CV напр.: Иван_Иванов_CV): (pdf,gif,png,jpeg)Прикачи портфолио, АКО ИМАШ (моля прикачете файл във формат .pdf наименован Име_Фамилия_портфолио напр.: Иван_Иванов_портфолио):Ако портфолиото ти е по-голямо, може да ни изправиш линк за сваляне(wetransfer, google drive и т.н.)Моля, отбележи как би предпочел/а да платиш таксата за участие:
На три вноскиНа две вноскиНа една вноска


Запознат съм и приемам "Политиката за сигурност на личните данни на физическите лица"

Информираме Ви, че имате право по всяко време да изисквате актуализация на личните Ви данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да оттегляте съгласието, предоставено с настоящия формуляр, и да изисквате изтриване на личните Ви данни, като може да упражните тези и всички останали права по глава 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., чрез подаване на Молба до Длъжностното лице по защита на данни.