ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ – „ЛИДЕРИТЕ, КОИТО СТРОЯТ“ И АКАДЕМИЯ ЛИДЕРИТЕ

На 19 септември 2016 година Университета по архитектура, строителство и геодезия откри новата учебна година за своите студенти. Същият ден във фоайето на университета се проведе кампания за осведомяване на студентите относно две инициативи, които ще се проведат през предстоящата учебна година. „Лидерите, които строят“ е серия от събития, които срещат водещи личности в строителния…