за въпроси
null

0893 688 332

къде ще се проведе
null

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

кога ще се проведе
null

от 08.10.2019 г. до 13.05.2020 г.

ВКЛЮЧИ СЕ В ПРАКТИЧЕСКАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Междуличностната комуникация е изключително важна за всекидневните социални и бизнес контакти. Всеки се старае да направи, така че посланието, което трябва да изпрати, да бъде получено и разбрано и да разбира онова, което отсрещната страна се опитва да каже. При всички професии способността да се общува е от значение и много малко взаимоотношения могат да бъдат реализирани без нея.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

В рамките на обучителния ден, участниците ще получат знания и практически умения, които могат да приложат веднага след обучението, не само в бинес, но и в личен план:

 • един различен комуникационния модел и различията между участниците в комуникационния процес;
 • комуникационните бариери и предизвикателства, отправени от различията между поколенията;
 • техники за вербална манипулация, внедрени въпроси, команди и контрол на разговора;
 • ключово познание за невербалната комуникация и как да разчитаме скритите послания на тялото чрез наблюдение и декодиране на невербалното общуване и правилно разчитане на жестовете

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?

 • Търговци, които искат да подобрят комуникационните си умения;
 • Собственици на бизнес;
 • Мениджъри;
 • Специалисти на свободна практика;

И за всички, които са готови да поемат отговорност. За тези, които са готови да осъзнаят, че времето е най-ценният ни ресурс и как комуникирането в забързаното ежедневие, е ключово за успеха ни в личните отношения и в бизнеса. Комуникацията играе основна роля за ефективността на всеки мениджър и стои на едно от челните места в списъка на критериите за успех.

ПРОГРАМА

timeline_pre_loader

ЛЕКТОР НА ОБУЧЕНИЕТО:

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

 

Тя е един различен лектор. През нейните обучения за бизнес етикет, бизнес комуникации, презентационни умения, международен протокол или управление на бизнес процеси са преминали над …….. хора.

Единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и мениджмънт на имиджа.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА, ИЗПОЛЗВАЙКИ МИКС ОТ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И ДИСКУСИЯ. ОБУЧИТЕЛНИЯ ДЕН Е БАЗИРАН НА СИСТЕМАТА 4MAT

Тя се основава на засягането и отговарянето на следните основни въпроси:

 • Защо? (Защо е важна тази тема? Защо е необходимо това познание?)
 • Какво? (Какво точно се изучава в рамките на деня? Какво представлява бизнес комуникацията?)
 • Как? (Как да комуникираме успешно? Как да разпознаваме невербалните сигнали и да разчитаме вербалното послание?)
 • Какво, ако? (Какво би се случило, ако прилагаме научените техники? Какво, ако не ги прилагаме?)

Включи се в обучението

Галерия

ЛОКАЦИЯ