МЯСТО

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДАТА

дд.мм.гггг.

УЧАСТНИЦИ

??

Включи се в практическата обучителна програма за развитие на
бизнес комуникация

Междуличностната комуникация е изключително важна за всекидневните социални и бизнес контакти. Всеки се старае да направи така, че посланието, което трябва да изпрати, да бъде получено и разбрано и да разбира онова, което отсрещната страна се опитва да каже. При всички професии способността да се общува е от значение и много малко взаимоотношения могат да бъдат реализирани без нея.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?

  • Търговци, които искат да подобрят комуникационните си умения;
  • Собственици на бизнес;
  • Мениджъри;
  • Специалисти на свободна практика;

И за всички които са готови да поемат отговорност. За тези, които са готови да осъзнаят, че времето е най-ценният ни ресурс и как комуникираме в забързаното време, е ключово за успеха ни в личните отношения и в бизнеса. Комуникацията играе основна роля за ефективността на всеки мениджър и стои на едно от челните места в списъка на критериите за успех.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

В рамките на обучителния ден, участниците ще получат знания и практически умения, които могат да приложат веднага след обучението, не само в бинес, но и в личен план:

  • един различен комуникационния модел и различията между участниците в комуникационния процес;
  • комуникационните бариери и предизвикателства, отправени от различията между поколенията;
  • техники за вербална манипулация, внедрени въпроси, команди и контрол на разговора;
  • ключово познание за невербалната комуникация и как да разчитаме скритите послания на тялото чрез наблюдение и декодиране на невербалното общуване и правилно разчитане на жестовете

ПРОГРАМА

timeline_pre_loader

Лектор на обучението:

доц. д-р Даниела Илиева

 

Тя е един различен лектор. През нейните обучения за бизнес етикет, бизнес комуникации, презентационни умения, международен протокол или управление на бизнес процеси са преминали над …….. хора.

Единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и мениджмънт на имиджа.

Виж още...

Даниела обучава делегати от над 10 години. През тези години е обучила хиляди делегати от частни и държавни институции (сред клиентите й са Microsoft, Sitel, Pepsi, Unitcargo, Pipe System Bulgaria, Novartis, Столична община, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Институтът по публична администрация,  както и големи правни кантори, частни и правителствени организации), както и много, много студенти в множеството университети, в които е преподавала и преподава (ВУЗФ, УНСС, Sheffield, УНИБИТ и Софийски университет).

Доц. д-р Даниела Илиева е сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг. Тя е експерт по презентационни умения и публична реч, придобила образователна степен доктор с разработка на тема „Методика за усъвършенстване на презентационни умения”.

Професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и протокол, доц. д-р Даниела Илиева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – Европейското Училище за Протокол. Профилът й включва богат опит в бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процеси, бизнес комуникации, публични изяви и говорене пред публика, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Доц. д-р Даниела Илиева е често канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития. През ноември 2016г. презентира на световно признатото събитие TEDx във Варна тема, свързана с личностен успех, НЛП и комуникации. През декември 2019г. презентира отново на TEDx Women в София темата “Криворазбраният феминизъм”.

Обещаваме ви различен лектор и Даниела наистина е това. Рядко някой успява така успешно да комбинира бизнес и академична кариера, да служи като мост между двете сфери, да изучава и да разбира поколенческите различия, да подхожда с любопитството на ученик, когато самата тя е преподавателят.

Освен преподавател и корпоративен обучител, доц. д-р Даниела Илиева е Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет” –  българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор. Фондацията инициира иновационни научно-изследователски проекти, образователни дейности, обмен на добри практики, както и силни партньорства с национални и международни институции. Защита на лични данни, киберсигурност, човешки права, изкуствен интелект и дигитално предприемачество са само част от проектните теми на Фондацията към момента.

Даниела е сертифициран експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, и магистърска степен по Маркетинг. Освен това е доктор по Икономика (Социално Управление) и е добила академичната длъжност доцент по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с книгата си „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”).

ЛОКАЦИЯ